קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ספורט
ערכים 20-1 מתוך 50
קיצורהגדרה
אֻוֵ/פָ"אהתאחדות הכדורגל האירופאית (UEFA)
אי"קA.I.K
אל'אליפות
אלו"פאימונים לכושר ופנאי
אמ"זאלון מזרחי
א.ס.אגודת ספורט
אָסָ"אאיגוד ספורט אקדמאי
אס"חאגודת הספורט של החרשים בישראל
א"קאתלטיקה קלה
בֵּיתָ"רברית יוסף תרומפלדור
בנה"שבני השרון
גש"מגבעת חיים, שפיים, מנשה
גש"מגן שמואל מנשה
דס"פדינמו סט. פטרסבורג
ד"עדקות עונש
דר'דרבי
הס"יהתאחדות ספורט בישראל
הפ'הפועל
ז"אזמן אימון
ח"גחינוך גופני
123

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של