קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ספורט
ערכים 40-21 מתוך 50
קיצורהגדרה
חד"כחדר כושר
חכ"שחדר כושר
חנ"גחינוך גופני
ט"דטאצ'דאון
טני"שטניס שולחן
טנ"שטניס שולחן
יול"באיגוד הליגות האירופאיות בכדורסל
כ"חכדור חוזר
כחה"גכדור חוזר הגנה
כחה"תכדור חוזר התקפה
כש"גכושר גופני
ל"הליגת העל
מ"אמעורב אישי
מד"סמדי ספורט
מָדָ"סמדריך ספורט
מ.כ.מועדון כדורגל
מכ'מכבי
מכבי"תמכבי תל אביב
מ"סמועדון ספורט
מעו"זמעון זאב
test
123

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של