קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש ש.י.ל: ערכים 6-1 מתוך 6
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
ש.י.לשירותי יעוץ לאזרחארגונים ומוסדות  
עם תוספות:
שי"לשיחידות לימודחינוך  
שיל'שילקוט  
שי"לשיצא לאור  
שי.ל.שיצחק לייבוש (פרץ)שמות  
שי"לשיש לומר