קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש שמ"ר: ערכים 19-1 מתוך 19
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
שמ"רשירות משלים רמת הגולןארגונים ומוסדות  
שמ"רשמירות, מטבחים, רס"רצבא  
עם תוספות:
שמר'שמ200  
שמר'שמראהתכתובת  
שמר'שמרביהדות, מקצועות  
שמר'שמרִבּוּילשון  
שמר'שמרבייהדות  
שמר'שמרביםלשון  
שמר'שמרבנויהדות  
שמר.שמרוֹיְטֶרְסארגונים ומוסדות  
שמר'שמרחובגאוגרפיה  
שמר'שמריש  
שמר'שמרמז  
שמ"רשמטר רבוע (מרובע)מידות  
שמ"רשמים ראשוניםיהדות  
שמ"רשמספר רביםלשון  
שמ"רשמספר רישוימשטרה  
שמ"רשמעשה רביהדות  
שמר'שמרכזגאוגרפיה