קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש של"פ: ערכים 18-1 מתוך 18
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
של"פשמיניות לערי פיתוחארגונים ומוסדות, חינוך  
עם תוספות:
שלפ'של80  
שלפ'שלפא  
שלפשלפטור/הכלכלה  
שלפ'שלפלוני  
שלפ'שלפלילימשטרה, משפטים  
שלפ'שלפסוקיהדות  
שלפ'שלפסקה  
שלפ'שלפֹּעַללשון  
שלפ'שלפעם  
שלפ'שלפרקיהדות  
שלפ'שלפרשהיהדות  
שלפ'שלפתוחהיהדות  
של"פשלָא פְּלִיגֵי (אין חולקים)  
של"פשלא פֵּרַשׁיהדות  
של"פשלוחמה פסיכולוגיתצבא  
של"פשליל פסחיהדות, זמנים ומועדים  
של"פשלשון פרסשפות