קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש שבצ"ק: ערכים 4-1 מתוך 4
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
שבצ"קשיבוץ קרביצבא  
עם תוספות:
שבצ"קשבצאן קדושיםיהדות, ביטויים  
שבצ"קשבצוות קרקעצבא  
שבצ"קשבצום קלברכות