קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש משפ': ערכים 4-1 מתוך 4
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
משפ'משפחה  
משפ'משפחת  
עם תוספות:
מש"פמשיעור פרטיחינוך  
מש"פמשם פרטילשון