קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש מק"ג: ערכים 6-1 מתוך 6
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
מק"גמקראות גדולותיהדות  
עם תוספות:
מק"גמקופת גמלכלכלה  
מק"גמקילוגרםמידות  
מק"גמקמץ גדוללשון  
מק"גמקרית גתגאוגרפיה  
מק"גמתיק קופת גמלמשפטים