קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש ה"ד: ערכים 13-1 מתוך 13
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
ה"דה' דברים  
ה"דהדא דכתיב (זהו שכתוב)  
ה"דהיכי דמי (אין זה דומה?)  
ה"דהינו דאמרי (זהו שאומרים)  
ה"דהעברת מקום דיוןמשפטים  
עם תוספות:
הד'ה4  
הד'ה4000  
הד'הדבריםיהדות  
הד'הדולרכלכלה  
הד'הדונםמידות  
הד'הדלת  
הד'הדף  
הד'הדפוס