קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש בפ"ם: ערכים 8-1 מתוך 8
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
בפ"םבקשה לביטול פסילה מנהליתמשפטים  
עם תוספות:
בפ.מ.בפיודור מיכאילוביץ' (דוסטויבסקי)שמות  
בפ"מבפיקוח משמעתצבא  
בפ"מבפסילת מועמדמשפטים  
בפ"מבפסקי דין מחוזימשפטים  
בפ"מבפעילות מבצעיתצבא  
בפ"מבפקודות מטכ"לצבא, משפטים  
בפ"מבפקודת מבצעצבא