קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: תחבורה
ערכים 20-1 מתוך 34
קיצורהגדרה
א"דאֹניית דַיִג
אופנ'אופנוע
אז"צאוטובוס זעיר ציבורי
א"מאוניית מנוע
אצ"זאוטובוס ציבורי זעיר
א"קאניות קיטור
אש"דאגד, שחר, דרום יהודה
בב"דבטיחות בדרכים
במ"ורכב BMW
גַּפָּ"םגז פחממני מעובה
דו"גדו גלגלי
דו"פדו פעימתי
דו"שדו שימושי
זה"בזהירות בדרכים
כ"שכלי שיט
מ"זמטוס זעיר
ממא"למד מהירות אלקטרוני
ממ"גמערכת מיקום גלובלית
מס"במסילת ברזל
מעח"צמעבר חצייה
12

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של