קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: כיבוי אש
ערכים 3-1 מתוך 3
קיצורהגדרה
טפ"מטפסר משנה
כב"הכבאות והצלה
מכ"רמפקח כבאות ראשי
1

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של