קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: בתי כלא
ערכים 16-1 מתוך 16
קיצורהגדרה
גנ"מגונדר משנה
וש"מועדת שחרורים מיוחדת
לש"מלאסירים שומרי מצוות
מַגָּ"שׁמחלקת גמילה ושיקום
מג"שמפקד גוש
מַגָּ"שׁמרכז גמילה שב"ס
סָגָ"דסגן גונדר
פקנ"צפקודת נציבות בתי הסוהר
קַמְבָּ"סקצין מודיעין בתי הסוהר
קָתָ"אקצין תלונות אסירים
ר"כרב כלאי
ר"סרב סוהר
שב"חשב"ס בשעת חרום
שח"סשירות חובה סוהרים
שק"דשיקום דתי לאסיר
תָּגָ"דתת גונדר
1

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של