קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: תעשייה
ערכים 20-1 מתוך 141
קיצורהגדרה
א"אאבטחת איכות
אגו"מאגרגט גרוס ומדורג
או"האספקה והתקנה
או"םארגון ומשאבים
אזהת"עאזור התעשייה
אזוה"תאזור התעשייה
אזו"תאזור תעשייה
אז"תאזור תעשייה
אזת"עאזור תעשייה
את"חאזור תעשייה חדש
את"יאזור תעשייה ישן
בד"סבדיקות סביבה
בד"סבדיקות סופיות
ב"חבית חרושת
ביא"רבית אריזה
ביהח"רבית החרושת
ביח"רבית חרושת
בימ"סבית מסחר
במ"נבמה מתרוממת ניידת
בנא"םבינוי, נכסים, אפסנאות, משק
12345678

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של