קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: בריאות ורפואה
ערכים 20-1 מתוך 56
קיצורהגדרה
אא"חאירוע איסכמי חולף
אא"קאירוע איסכמי קל
אב"נאנדופתלמיטיס בתר ניתוחי
אה"שארגמנת הנוך-שנלין
איד"סתסמונת כשל חיסוני נרכש (AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome)
איס"קאי ספיקה
אמ"באנמיה מחוסר ברזל
א"סאי ספיקה
אס"לאי ספיקת לב
דא"תדלקת אוזן תיכונה
דכ"לדלקת כפורת הלב
דל"חדלקת לבלב חדה
דל"לדיכאון לארח לידה
דמ"אדלקת מפרקים אידיופאטית
דמ"ידלקת מפרקים של גיל הילדות
דמ"נדלקת מעיים נמקית
דע"אדלקת עור אטופית
דע"רדלקת עורקי הרקה
דפ"מדיאטת פחממות מסויימות
דש"בדליפת שתן במאמץ
123

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של