קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ארגונים ומוסדות
ערכים 20-1 מתוך 1053
קיצורהגדרה
א"אאלכוהוליסטים אנונימיים
אאא"יארגון ארכיטקטים ואינגנרים
אא"עארגון אמהות עובדות
אב"גאוניברסיטת בן גוריון
אב"גארכיון בן גוריון
אב"יאמנויות במה ישראלית
אב"יאפשר ביחד
אב"יהאגודה הבינלאומית לזכויות הילד
אַבְנֵ"ראיגוד ביטוח נפגעי רכב
אב"צארגון בני ציון
אב"צארגון ברית ציון
אבש"אארגון לביטחון ושיתוף פעולה באירופה
אבש"אהארגון לביטחון ושיתוף פעולה באירופה
אגו"חאגודת חסידי חב"ד
אגו"חאגודת חסידים
אגו"שאגודה שיתופית
אגח"שאגודה חקלאית שיתופית
אג"יאיגוד גלגיליות ישראל
אג"סאגודת סטודנטים
אג"שאיזנברג, גזונטהייט, שפיצר
1234567891011

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של