קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש ועא: ערכים 7-1 מתוך 7
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
עם תוספות:
וע"אועבודת אלילים  
וע"אועובדי אלילים  
וע"אועוד אפשר  
וע"אועל אודות  
וע"אועמוד א'  
וע"אועניין אחר  
וע"אוערעור אזרחימשפטים