קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש וממג: ערכים 14-1 מתוך 14
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
עם תוספות:
וממג'וממגילהיהדות  
וממ"גוממונה גייגרמדעים  
וממ"גוממחזור גדוליהדות  
וממ"גוממיליגרםמידות  
וממ"גוממִלת גוףלשון  
וממ"גוממפקד גףצבא  
וממ"גוממקראות גדולותיהדות  
וממ"גוממתח גבוהתעשייה  
וממ"גוהמרכז למחקר גרעיניארגונים ומוסדות  
וממ"גומכון למחקר גרעיניארגונים ומוסדות  
וממ"גומערכות מידע גיאוגרפיגאוגרפיה, ארגונים ומוסדות  
וממ"גומערכת מיקום גלובליתתחבורה  
וממ"גומפקד מגמהצבא  
וממ"גומצנח ממונע גלגליצבא