ראשי תיבות בעברית
 
 

תוצאות חיפוש לפענ"ד:
לפענ"ד
לפי עניות דעתי
גלישה לערכים סמוכים
למאוה"עללב"חלפ"קל"ק
ל"מל"ללפ"שלקה"ק
לל"תלכ"של"צלקה"ת
לל"שלכ"עלצ"דלק"ח
לל"טלכ"חלצי"שלק"י