ראשי תיבות בעברית
 
 

תוצאות חיפוש לפע"ד:
לפע"ד
לפי עניות דעתי

לפע"ד
לפעילות, עניין, דעה
גלישה לערכים סמוכים
לל"תלכ"שלפעה"שלצ"ד
לל"שלכ"עלפענ"דלצי"ש
לל"טלכ"חלפ"קל"ק
ללב"חלכ"זלפ"שלקה"ק
ל"ללכהפ"חל"צלקה"ת