קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: גאוגרפיה
ערכים 180-161 מתוך 255
קיצורהגדרה
נצ'נצרת
נ.צ.נקודת ציון (קרא: נון צדיק)
נצ"חנצר חזני
נת'נתניה
נתב"גנמל תעופה בן גוריון
נָתָ"ץנתיב תחבורה ציבורי
ס"רסערת רוחות
ס"שסימון שביל
עבה"יעבר הירדן
עבה"נעבר הנהר
ע"דעיר דוד
עה"יעבר הים
עה"יעבר הירדן
עה"קעיר הקודש
עיה"קעיר הקודש
עיו"שעזה, יהודה ושומרון
עי"עעמק ירדן עליון
ע"נעל נהר
ע"עעבודה עצמית
עפ'עפולה
test
12345678910111213

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של