קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: גאוגרפיה
ערכים 120-101 מתוך 255
קיצורהגדרה
טו"כטול כרם
טופ'טופוגרפיה
ט"כטול כרם
יד"ביד בנימין
יה"מים המלח
יו"שיהודה ושומרון
יִיטָ"ביד יצחק טבנקין
י-םירושלים
י"סים סוף
יר'ירושלמי
ירו'ירושלמי
ירוש'ירושלים
יש"עיהודה, שומרון, עזה
כדה"אכדור הארץ
כדוה"אכדור הארץ
כ"סכפר סבא
כפ"סכפר סבא
כתה"אכתיבת הארץ
ל"ה(נתיב ה-)35
לור"םלוד רמלה
test
12345678910111213

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של