קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: גאוגרפיה
ערכים 100-81 מתוך 255
קיצורהגדרה
הר'הרצליה
הרצ"חהרצליה פיתוח
וא"אועד ארבע ארצות
ז"יזכרון יעקב
חד'חדרה
חהא"עחצי האי ערב
חה"עחבר העמים
חה"עחצי האי ערב
חו'חולון
חוב"בחרוצים, בצרה, בני ציון
חוב"תחולון, בת ים
חוב"תיםתושבי חולון ובת ים
חו"לחוץ לארץ
חוצ"שחוצה שומרון
ח"חחפץ חיים
חי'חיפה
חיא"לחקר ימים ואגמים לישראל
חיב"רחולון, יפו, בת ים, ראשון לציון
חמ"עחבר העמים
טב'טבריה
test
12345678910111213

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של