קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: גאוגרפיה
ערכים 200-181 מתוך 255
קיצורהגדרה
פ"חפרדס חנה
פט"בפטרבורג
פל"אפארק לכיש אשדוד
פל"אפסולת לאנרגיה
פמ"אפיתוח משאבי אנרגיה
פפד"אפרנקפורט דאודר
פפד"רפרנקפורט דאודר
פ"תפתח תקווה
צ'צפוֹן
צמ"זצפון מזרח
צמ"זצפונית מזרחית
צמ"עצפון מערב
צמ"עצפונית מערבית
צפ'צפון
צפ"אצפון אמריקה
צפמ"זצפונית מזרחית
צפמ"עצפונית מערבית
צפ"קצפון קוריאה
ק"אקרית אונו
ק"אקרית ארבע
test
12345678910111213

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של