קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: משטרה
ערכים 60-41 מתוך 73
קיצורהגדרה
ימ"קיחידת המקומות הקדושים
יָמָ"ריחידה מרכזית
ימת"איחידת משטרת תנועה ארצית
יָסָ"םיחידת סיור מיוחדת
יש"מיחידת שוטרים מתנדבים
ית"םיחידת תנועה מתנדבת
לָתָ"ןלשכת תנועה
מַגָּ"במשמר הגבול
מח"אמחלקת אספקה
מח"קמחלקת חקירות
מַחַ"שהמחלקה לחקירות שוטרים
מטא"ממשלט ארצי מורחב
מיד"פמידע פנים
מנ"טמִנְהל הטכנולוגיות
מפנ"אמרכז פניות נהגים ארצי
משא"זמשמר אזרחי
מש"םמחלקת שירותי מטה
מָתָ"חמחלקת תחבורה
מת"ממחלקת תפקידים מיוחדים
מָתָ"ןמחלקת תנועה
test
1234

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של