קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: תכתובת
ערכים 127-121 מתוך 127
קיצורהגדרה
רצ"ברצוף בזה
רצו"ברצוף בזה
רצו"פרצוף פה
רצ"פרצוף פה
ר"שראה שם
שבה"ישאר בשרי היקר
תומ"רתודה מראש
test
1234567

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של