קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: תכתובת
ערכים 120-101 מתוך 127
קיצורהגדרה
עי"עעין ערך
עי"שעַיֵּן שָׁם
עכת"דעד כאן תוכן דבריו
ע"לעיין למעלה
ע"לעיין לעיל
עמ'עמוּד(ים)
עמו'עמוּד(ים)
עמ"שעַיֵּן מה שכתוב
ע"עעיין עוד
ע"עעַיֵּן עמוד
ע"עעַיֵּן ערך
ע.ש.עיקר שכחתי
פס'פסקה
פקס'פקסימיליה
צ"לצריך להיות
צ"לצריך לומר
קצ"עקצת צריך עיון
ר'ראה
ר"מראה מסגרת
ר"פרצוף פה
test
1234567

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של