קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: תכתובת
ערכים 100-81 מתוך 127
קיצורהגדרה
מצ"במצורף בזאת
מצב"זמצורף בזה
מצו"במצורף בזאת
נ"בנוסף בסוף
נ.ב.נזכר בזאת
נ.ב.נזכרתי בדבר
נ.ב.נזכרתי בסוף
נ"בנכתב בסוף
נ.בנכתב בצידו
נב"דנזכרתי בעוד דבר
נ"לנזכר למעלה
נ"לנזכר לעֵיל
ס"צסוף ציטוט
ע'עַיֵּן!
ע"העל החתום
עה"חעל החתום
עי'עַיֵּן
עיי"שעיין שם
עימ"שעַיֵּן מה שכתבתי
עי"עעיין עוד
test
1234567

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של