קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: תכתובת
ערכים 60-41 מתוך 127
קיצורהגדרה
ח'חבר
ח'חברה
ח"חחברים
ח"יחבר יקר
ח"מחתום מטה
ח"נחבר נכבד
ח"נחברה נכבדה
חנ"םחבר נכבד מאוד
חת"שחתמתי שמי
טלג'טלגרמה
יל"עיש לעיין
יעוי"שיעויין שם
יעו"שיְעֻיַן שָׁם
כ'כְּבוד
כ'כּבוֹדוֹ
כב'כבוד
כו'כּוּלֵיהּ
כו"חכותב וחותם
כ"זכתב זה
כ"יכתבי יד
test
1234567

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של