קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: צבא
ערכים 180-161 מתוך 1731
קיצורהגדרה
בִּיסְמָ"תבית ספר למקצועות התעופה
בְּיסְנָ"מבית ספר לנ"מ
בַּלמָ"זבלתי מזוהה
בַּלְמָ"סבלתי מסווג
בלת"םבלי תנאי מילואים
בַּלְתָּ"םבלתי מתוכנן
ב"מביטחון מידע
במ"יבגד מגן ייעודי
במ"יבגד מגן יעודי
במ"מבדיקת מחלות מדבקות
בָּמָ"םביטחון מערכות מחשבים
בָּמָ"םביטחון מערכות מידע
בָּמָ"סבלתי מסווג
בָּמָ"ףבגד מגן פחמי
במ"פבגד מיגון פחמי
במצ"אבית מפעל לציוד אלקטרוני
בנות ש"לבנות שירות לאומי
בֶּנִי"שבן ישיבה
בס"אבסיס אספקה
בסי"מבית הספר הימי
test
12345678910111213141516171819

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של