קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: צבא
ערכים 160-141 מתוך 1731
קיצורהגדרה
בּט"רבסיס טירונות
בָּטָ"שׁביטחון שדה
בָּטָ"שׁביטחון שוטף
ביד"ץבית דין צבאי
ביח"שבית חולים שדה
ביס"טבית ספר לטיסה
בִּיסְלָ"אבית הספר להגנה אווירית
בְּיסְלָ"חבית ספר למקצועות החי"ר
בְּיסְלָ"טבית ספר למקצועות הטכניים
ביסל"מבית ספר לפיתוח מנהיגות
בִיסֶלְמַ"חבית ספר למקצועות החי"ר
בְּיסֶלְמַ"כבית ספר למ"כים
בִּיסִלְמַ"שבית ספר למודיעין שדה
בְּיסְלָ"פּבית ספר לפיקוד
ביסל"קבית הספר לקצינים
בִּיסְלָ"קבית ספר לאיסוף קרבי
בִּיסְלָ"קבית ספר לקצונה
בִּיסְלָ"שבית ספר למקצועות השריון
בְּיסְלָ"שבית ספר לשריון
בּיסְלָ"תבית ספר לתותחנות שדה
test
123456789101112131415161718

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של