קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: צבא
ערכים 140-121 מתוך 1731
קיצורהגדרה
בָּדָ"ץבית דין צבאי
בַּהַ"דבסיס הדרכה
בה"חבסיס החסנה
בהל"צבאנו הנה למות צעירים
בהל"צבית ספר להנדסה צבאית
בו"מבדיקה ומיון
בו"םבטחון ומידע
בו"מבקרה ומעקב
בו"צביקורת מטה
ב"זברק זוהר
בזמ"שבז משופר
בַּזְנָ"טברזל זווית נגד טנקים
בַּזְנָ"טברזל זוויתי נטוי
בַּזְנָ"תברזל זוית נגד תיל
ב"חבסיס חיפה
בָּחָ"אבסיס חיל אוויר
בח"גבחזקת חוגר
בח"ןבחזקת נגד
בח"קבחזקת קצין
בט"פביטחון פנים
test
1234567891011121314151617

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של