קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: צבא
ערכים 80-61 מתוך 1731
קיצורהגדרה
אל"תאימון לפני תעסוקה
אלת"מאלקטרוניקה תת מימית
א"מאגף מודיעין
אמ"אאגף משאבי אנוש
אמו"ןאגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים
אִמוּ"ץאימון צילום
אמ"טאזור מוגן טילים
אמ"טאזור מוכה טילים
אַמְלָ"חאמצעי לחימה
אמל"מאיסוף מודיעין למבצע
אמל"קארוך מדי, לא קראתי
אמל"ראמצעי לראיית לילה (אמר"ל)
אמ"םאמצעים מיוחדים
אַמְנָ"טאימון נווטים
אמ"סאמצעי סער
אמסל"חאמצעי סיוע ללחימה
אַמָּ"ץאגף מבצעים
אמ"צאזור מוכה ציפורים
אֹמֶ"ץארגון משוחררי צה"ל
אמר"לאמצעי ראיית לילה
test
1234567891011121314

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של