קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: צבא
ערכים 60-41 מתוך 1731
קיצורהגדרה
אט"לאגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה
אט"מאין טיסות מתוכננות
איו"ראינו יורה
אֵיתָ"ןאיתור נעדרים
אַכָּ"אאגף כח אדם
אכא"יקשור באכ"א - אגף כח אדם
אכ"סאגף הכספים
אל"אאמצעי לחימה אלקטרונית
אלהב"דאיחלתי לחייל הצלחה בהמשך דרכו
אלו"גאגד לוגיסטי
אלו"פאימונים לכושר ופנאי
אל"חהאגודה למען החייל
אל"לאימון לקראת לחימה
אָלָ"םאלוף משנה
אלמ"ראגד לוגיסטי מרחבי
אלפ"אאמצעי לנשיאת פגזים ארטילריים
אלפ"האמצעים לפיזור הפגנות
אל"צאקדמיה לפני צבא
אַלְרָ"םאגף הלוגיסטיקה, הרפואה והמרכזים
אלר"םאגף לוגיסטיקה ורפואה
test
12345678910111213

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של