קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: צבא
ערכים 40-21 מתוך 1731
קיצורהגדרה
אג"מיקשור באג"ם - אגף מבצעים
אַגְמָ"קאלונקה, ג'ריקן, מכשיר קשר
אגמ"ראוגדה מרחבית
אָגָ"תאגף תכנון
אד"לאזור דרום לבנון
אה"דאגף הדרכה
או"בארגון ובקרה
אוגמ"ראוגדה מרחבית
אוה"דארגון והדרכה
או"מאוכלוסיה מיוחדת
אופ"צאופטיקה וצילום
או"קאות קריאה
או"ראוכלוסייה ורע"ם
או"שארגון ושיטות
או"תארגון ותקינה
אז"מאווירון זעיר ממדים
אז"ראויב זרק רימון
אח"יאחסנה יבשה
אח"יאֳנִיָּת חיל הים
אט"האירוע טוקסיקולוגי המוני
test
123456789101112

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של