קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: צבא
ערכים 360-341 מתוך 1731
קיצורהגדרה
חג"םחיילות גיוס מיוחד
חָגָ"םחיל ההגנה המרחבית
חגנ"צחגורת נפץ
חד"ןחדר דיונים
חד"תחדר תדריכים
חה"אחיל האוויר
חה"יחיל הים
חַהַ"ןחיל ההנדסה
חַהַ"סחיל ההספקה
חוג"דחובש גדודי
חווי"החינוך וידיעת הארץ (חוי"ה)
חוי"החינוך וידיעת הארץ
חו"מחופשה מיוחדת
חומ"מחומרים מורכבים
חוס"לחובש סוללה
חוס"ןחיסון וספורט נופש
חו"פחוליה פיקודית
חו"פחילוץ ופינוי
חופ"החקר ופיתח הדרכה
חופ"לחובש פלוגתי
test
8910111213141516171819202122232425262728

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של