קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: צבא
ערכים 340-321 מתוך 1731
קיצורהגדרה
זחל"םזחל משוריין
זט"רזיהוי טווח רחוק
ז"יזרוע היבשה
זי"טזירה טכנית
זי"סזירת ים סוף
זיצ"פזירת צפון
ז"מזיהוי מטוסים (ומסוקים)
זמ"אזמן אמת
זמ"מזמן מעל מטרה
זע"טזיהוי עמית טורף
זצ"פזירה צפונית
זת"רזית תיקון לרשת
ח"אחיל האוויר
חא"לחיל האוויר לישראל
חא"קחיל איסוף קרבי
חב"דחוט ברזל דק
חב"עחוט ברזל עבה
חב"עחוליית בילוש ועיקוב
חבש"ןחובב שינה
חג"דחובש גדודי
test
789101112131415161718192021222324252627

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של