קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: צבא
ערכים 280-261 מתוך 1731
קיצורהגדרה
דפל"חדפית לוחם
דפ"נדרך פעולה נבחרת
דפ"עדוח פעילות
דפ"ץדיר פצצות
דַּפָּ"רדירוג פסיכוטכני ראשוני
ד"צדואר צבאי
ד"צדיכאון צבאי
דש"בדיון שיבוצים
דת"קדיר תת קרקעי
הב"טהדרכה באמצעות טכנולוגיה
ה"גהסגת גבול
הָגָ"אהגנה אזרחית
הַגְמָ"רהגנה מרחבית
הגנ"אהגנה אווירית
הגנ"מהגנת מחנה
הגנ"מהגנת נ"מ
הגנ"קהגנה קרקעית
הגנ"שהגנת ישובים
הגנ"שהגנת שטח
הג"סהגנה סבילה
test
456789101112131415161718192021222324

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של