קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: צבא
ערכים 240-221 מתוך 1731
קיצורהגדרה
גימלחופשת מחלה צבאית
גי"שגיס שיריון
גל"אגילוי ואופטרוניקה
גל"בג'יפ לסיור ביטחוני
גַלְגַלָּ"צגלגל + גלי צה"ל
גלח"צגילוח ציחצוח
גל"צגילוי צוללות
גָּלָ"ץגלי צה"ל
גלצ"חגילוח ציחצוח
גמו"שגמול השתלמות
גמ"כגדוד מרגמות כבדות
גנמ"מגדוד נ"מ מתנייע
גנ"קגילוי, ניווט, קשר
גע"שגילוי, עקיבה, שיגור
גפ"טגף טכני
גפ"סג'יפ סיור
גרב"ץגרוד ביצים
גר"פגדוד רפואה
גש"חגדוד שירותי חימוש
גשנ"מגוש שסתומי נעילת מגהה
test
2345678910111213141516171819202122

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של