קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: מדעים
ערכים 180-161 מתוך 200
קיצורהגדרה
צ"לצריך להוכיח
צ"לצריך להראות
צ"לצריך למצוא
צמב"חצלעות מתאימות במשולשים חופפים
צמבח"שצלעות מתאימות במשולשים חופפים שווים
ק"בקילו בייט
קז"שקצב זניתי לשעה
ק"נקילו ניוטון
קסל"שקילו סיביות לשנייה
קס"שקילו סיביות לשניה
קר"קקרינת הרקע הקוסמית
קת"מקיאנז תלוי מחזור
ר"אריבוי אלגברי
רב"סרווח בר סמך
ר"גריבוי גאומטרי
רנ"אחומצה ריבונוקלאית (RNA, Ribonucleic acid)
רנ"פריבו נוקליאו פרוטאינים
רת"צרב תצפיתי
ש"גשכבת גבול
שו"צשווה צלעות
test
12345678910

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של