קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: מדעים
ערכים 160-141 מתוך 200
קיצורהגדרה
סד"גסדר גודל
ס"הסך הכל
סה"כסך הכל
סק"מסכום קטיונים מסיסים
עה"עערך היסק עליון
עה"תערך היסק תחתון
ע"מערך משולש
ע"עערך עצמי
עפ"מעץ פורש מינימום
עפ"מעץ פורש מינימלי
פ"אפולינום אופייני
פ"אפונקציה עצמית
פד"חפחמן דו חמצני
פונ'פונקציה
פונק'פונקציה
פַּלְבָּ"םפלדה בלתי מחלידה
פר"פפונקציה פרימיטיבית רקורסיבית
צז"צצלע זווית צלע
צח"בצריכת חמצן ביולוגית
צח"כצריכת חמצן כימית
test
12345678910

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של