קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: מדעים
ערכים 140-121 מתוך 200
קיצורהגדרה
מע"אמיון עשרוני אוניברסלי
מענ"סמקדם ערך נוכחי סדרתי
מ"פמכפלה פנימית
מק"במסלול קצר ביותר
מק"שמטר, קילוגרם, שנייה
משדי"פמשוואה דיפרנציאלית
משד"פמשוואות דיפרנציאליות
משו"שמשולש שווה שוקיים
מש"חמשוואה דיפרנציאלית חלקית
מש"למה שהיה להוכיח
מש"למה שצריך להוכיח
מש"צמשולש שווה צלעות
מש"שמשולש שווה שוקיים
מתמט'מתמטיקה
נַא"סָאההנהלה הלאומית של האוירונאוטיקה והחלל (NASA)
נב"כנוסחה בנויה כהלכה
נל"רניתנת למנייה רקורסיבית
נַפַּלְ"םתערובת של מלחי אלומיניום וחומצות שומניות שונות (NAPLAM)
נק'נקבה
סא"מסכום אניונים מסיסים
test
12345678910

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של