קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: מדעים
ערכים 80-61 מתוך 200
קיצורהגדרה
חח"עחד חד ערכי
חחע"עחד חד ערכית ועל
ח"יחומר יבש
חי"פהחברה הישראלית לפיזיקה
חמב"חחלקים מתאימים במשולשים חופפים
חמ"זחלקיקים מוצקים זעירים
חק"בחקר ביצועים
חקב"צחקר ביצועים
חש'חשבון
חש"חחוק שימור החומר
ט"לטרנספורמציה לינארית
טמפ'טמפרטורה
טנ"טחומר נפץ (TNT)
טריג'טריגונומטריה
טריגו'טריגונומטריה
טרש"שטרפז שווה שוקיים
טשו"שטרפז שווה שוקיים
טש"שטרפז שווה שוקיים
י"איחידה אסטרונומית
יא"סיחידה אלקטרונית סטטית
test
12345678910

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של