קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: מדעים
ערכים 60-41 מתוך 200
קיצורהגדרה
גמ"מגל מילימטרי
דג"חדיאגרמת גוף חופשי
ד.ד.טדִּיכְּלור טְריכְּלורֵתָנה (DDT)
דנ"אחומצה דאוקסיריבונוקלאית (DNA, Deoxyribonucleic acid)
הנד'הנדסאי
הנד'הנדסה
ו"אוקטור אקראי
וא"גוקטור אקראי גאוסי
ו"עוקטור עצמי
ז"חזרם חליפין
ז"יזרם ישר
זמב"חזויות מתאימות במשולשים חופפים
זצ"זזווית צלע זווית
ח"אחזקה אסוציאטיבית
ח"אחיי אדם
חב"חחנקן בלתי חלבוני
חֶדְוָ"אחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
חדו"השיבוש של חדו"א - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
חדוו"אחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (חדו"א)
חח"נחבורה חלקית נורמאלית
test
12345678910

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של