קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: אדריכלות ובניין
ערכים 50-41 מתוך 50
קיצורהגדרה
תַּבָּ"עתכנית בנין עיר
תה"טתחת הטיח
תו"חתכנון ובנייה ועדות מחוזיות
תמ"אתכנית מתאר ארצית
תמ"מתכנית מתאר מחוזית
תצ"רתכנית לצרכי רישום
תר"מתוכנית רובע מוסכמת
תָרָ"םתכנון רגיש למים
תרש"צתכנית רישום שיכונים ציבוריים
תש"צתכנית שיכון ציבורי
test
123

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של