קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: אדריכלות ובניין
ערכים 40-21 מתוך 50
קיצורהגדרה
ע"געליית גג
עה"טעל הטיח
ע"חעמוד חשמל
ע"תעמוד תאורה
פ"בפני בטון
פל"חפעילות לא חקלאית
פ"רפני ריצוף
צמ"גצינור מי גשם
צמ"הציוד מכני הנדסי
צמ"כציוד מכני כבד
צָמָ"ןציוד מכני נייד
ק"בקיר בטון
ק"עקו עליון
ק"קקומת קרקע
ק"תקו תחתון
רח"קרצפה חלקי קרקע
שב"צשטח לבנייני ציבור
שפ"פשטח פרטי פתוח
שצ"פשטח ציבורי פתוח
ש"ששטח שירות
test
123

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של