קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: אדריכלות ובניין
ערכים 20-1 מתוך 50
קיצורהגדרה
אדראדריכל
א"שאבן שפה
א.ת.איזור תעשייה
בב"נבקשת בנייה
ג"רגובה רצפה
הולק"חהוועדה לשמירה על קרקע חקלאית
וָדָ"לועדת דיור לאומית
ול"להוועדה לבניה למגורים
וע"בוועדת בניין ערים
זכ"בזכויות בנייה
יח"דיחידת דיור
כ"אכיווני אוויר
מבא"תמבנה אחיד לתכנית
מָמָ"דמרחב מוגן דירתי
ממ"ממרחב מוגן מוסדי
מָמָ"קמרחב מוגן קומתי
מע"רמרכז עסקים ראשי
משב"שמשרד הבינוי והשיכון
מש"חמס שבח
נַדְלָ"ןנִכְסֵי דְּלָא נָיְדֵי
123

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של