קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: משחקים ופנטזיה
ערכים 36-21 מתוך 36
קיצורהגדרה
מוד"ממבוכים ודרקונים מורחב
מל"למרכז ליברלי לאומי
מע"חמסדר עוף החול
מש"ממדריך שאינו מדריך
נק"ןנקודות ניסיון
נק"פנקודת פגיעה
סח"שספר החוקים לשחקן
עי"גענק ידידותי גדול
עלי"תעלה, לב, יהלום, תלתן
עק"בעקרות בית נואשות
קלמ"רקצין ללא מטרה רצינית
קַפָּא"פּקרב פנים אל פנים
שב"כשירות ביטחון כיתה
שה"טשר הטבעות
שה"משליט המבוך
תל"דתוצאה לפגיעת דרגש
test
12

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של