קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: לשון
ערכים 180-161 מתוך 198
קיצורהגדרה
ש"גשם גוף
שה"גשֵׁם הגוף
שה"לשִׁמּוּשׁ הלשון
שה"משם המספר
שה"עשם העצם
שה"פשם הַפֹּעַל
שה"תשם התואר
ש"זשם זכר
שי"ןהאות ש'
ש"משם מספר
שמ"זשם מופשט זכר
שמ"נשם מופשט נקבה
ש"נשם נקבה
ש"נשם נרדף
שס"ישפת סימנים ישראלית
ש"עשם עצם
שע"כשם עצם כללי
שע"נשם עצם נקבה
שע"פשם עצם פרטי
ש"פשם פרטי
test
12345678910

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של