קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: לשון
ערכים 160-141 מתוך 198
קיצורהגדרה
פ"חפֹּעַל חוֹזר
פע'פָעל
פע'פֻעל
פע'פִּעל
פ"עפֹעל עומד
פעו"יפועל עומד ויוצא
צד"יהאות צ'
צדי"קהאות צ'
ק"גקמץ גדול
קו"ףהאות ק'
קפ"הקריאה, פנייה, הסגר
קפ"ה ת"הקריאה, פניה, הסגר, תמורה
ר'רִבּוּי
ר'רבים
רא"תראשי תיבות
רי"שהאות ר'
רשמב"אריבוי שאינו מציין בני אדם
רשת"בראשי תיבות
ר"תראשי תיבות
רת"בראשי תיבות
test
12345678910

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של